hos Bergen kringkaster har kallesignal LA1ASK.
Den brukes av radoamatørerer som er medlem av FBK.
Vi kan høres i 80 meter båndet hver søndag på frekvensen 3 702 eller 3 725 kHz LSB
(lower side band/ nedre sidebånd).

I opplæringsøyemed kan alle bruke radioamatørstasjon som tilhører foreningen.
De må få assistanse av en person med gyldig radioamatørsertifikat.
Har du lyst å prøve? Sprør formann Per-Dagfinn Grenn LA1TNA, eller
ansvarlig radioamatør for LA1ASK, Øystein Ask LA7CFA

  • Icom IC-7600
  • Icom SM-50 Desktop mikrofon
  • ACOM 1000 PA (1000W)
  • Diverse antenner Se : Antenner